THÔNG BÁO – Thị trường Nhật Bản (8/6/2017)

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và XNK (TECHSIMEX co.,LTD) cần tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đi làm việc tại Nhật Bản.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng