Dịch vụ cho vay Lao động xuất khẩu tại Ngân hàng BIDV

Cho vay xuất khẩu lao động là dịch vụ được thiết kế dành riêng cho những người tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp ở nước ngoài.
1. Đối tượng

– Áp dụng cho Khách hàng cá nhân;

– “Khách hàng vay” là người lao động, chuyên gia và tu nghiệp sinh Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng, thông qua doanh nghiệp được phép cung ứng lao động theo hợp đồng đã ký kết với bên nước ngoài, hoặc thông qua doanh nghiệp nhận thầu, nhận khoán công trình hoặc đầu tư ở nước ngoài, theo hợp đồng cá nhân.

2. Mức cho vay

– Không vượt quá 70% tổng chi phí cần thiết, hợp pháp cho việc xuất khẩu lao động.

– Các khoản chi phí bao gồm: Chi phí các dịch vụ xuất khẩu lao động, số tiền đặt cọc (nếu có), chi phí đào tạo – giáo dục định hướng, số tiền ký quỹ hoặc bảo lãnh (nếu có), vé máy bay lượt đi và các chi phí hợp pháp khác phục vụ cho việc đi lao động ở nước ngoài

3. Phương thức cho vay:

– Cho vay thông qua Hộ gia đình của khách hàng vay mà đại diện là Chủ hộ gia đình hoặc thành viên khác trong gia đình được Chủ hộ uỷ quyền hợp pháp (thành viên khác đó phải là đã thành niên)

– Cho vay trực tiếp người lao động là độc thân.

4. Thời hạn cho vay:

– Tối đa bằng thời hạn của hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài đã được ký kết nhưng không được vượt quá 3 năm.

5. Đồng tiền, lãi suất cho vay:

– Lãi suất cho vay do khách hàng và BIDV thoả thuận

– Đồng tiền cho vay: đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ

6. Phương thức trả nợ.

Trả nợ gốc, lãi hàng tháng, quý khi có thu nhập ổn định của khách hàng vay ở nước ngoài gửi về (hoặc trích thu nhập thông qua doanh nghiệp xuất khẩu lao động)

– Hoặc trả nợ gốc, lãi hàng tháng, quý hoặc mùa vụ phù hợp với nguồn thu của hộ gia đình.

– Hoặc kết hợp cả hai hình thức trên.

– Khách hàng vay có thể trả nợ trước thời hạn.

7. Tài sản đảm bảo

– Tài sản của bên vay hoặc bên bảo lãnh cho bên vay vốn.

– Không yêu cầu tài sản đảm bảo nếu số tiền vay nhỏ hơn 20 triệu VNĐ

8. Hồ sơ vay vốn

– Giấy tờ chứng minh người vay vốn là đại diện của hộ gia đình khách hàng vay đi làm việc ở nước ngoài là sổ hộ khẩu gia đình.

– Trường hợp người vay vốn được chủ hộ uỷ quyền thì ngoài sổ hộ khẩu gia đình phải có giấy uỷ quyền của Chủ hộ gia đình.

– Giấy đề nghị vay vốn của Chủ hộ gia đình khách hàng vay hoặc người được Chủ hộ uỷ quyền hợp pháp hoặc của khách hàng vay là độc thân.

– Các văn bản chứng minh việc khách hàng vay đi làm việc ở nước ngoài

– Hồ sơ tài sản bảo đảm;

– Các tài liệu cần thiết khác chứng minh đủ điều kiện vay vốn (nếu có).

9. Dịch vụ khác

Ngoài dịch vụ cho vay Xuất khẩu lao động , khách hàng có thể kết hợp sử dụng dịch vụ chuyển tiền kiều hối của BIDV hoặc dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union để chuyển tiền về cho gia đình, và người thân.

– Dịch vụ chuyển tiền kiều hối: phí chuyển tiền là 0.05%/món tiền chuyển.

– Dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union nhận tiền nhanh chóng chỉ trong vài phút, thủ tục đơn giản, thuận tiện với hơn 300 điểm của BIDV trên toàn quốc.

10. Danh sách chi nhánh BIDV triển khai dịch vụ

Dịch vụ đã được triển khai tại tất cả chi nhánh BIDV trên toàn quốc.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng