Các vướng mắc trong đề án giải quyết nhu cầu việc làm cho các lao động trình độ cao đang thất nghiệp

Có rất nhiều cơ hội việc làm tại nước ngoài cho các lao động Việt Nam có trình độ, có bằng cấp. Tuy nhiên, các các lao động này nếu còn chưa đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động trong nước, thì làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu cao và khắt khe của thị trường các nước tiếp nhận?

There are no comments yet

Tin khác đã đăng